Tel/Fax: +40213107710
E-mail: office@smartsuport.ro
Disaster Recovery /
Busines Continuity
Disaster Risk
Recovery
Considerăm ca este deosebit de important ca astăzi sa fim pregătiți în prevenirea, pregătirea şi mai ales pentru recuperarea după orice fel de dezastru natural sau provocat de eroarea umană. Business Continuity Management este esențial pentru orice organizație.
Counter Competitive
Intelligence
Counter Competitive
Intelligence
Una din provocările majore, frecvent întâlnite de către manageri în activitatea curentă, este reprezentată de către comportamentul simulat al persoanelor cu care intră în contact. Combaterea pericolelor personale şi profesionale a devenit din ce în ce mai necesară.
Executive Education
Smart Support
Executive Education
Managerii de top, din lipsă de timp au nevoie de pregătire concentrată, specifică pe chestiunile pe care organizația este deficitară. Accesează un program complex şi foarte aplicat de simulare managerială.

CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ DE SECURITATE

Realitățile și particularitățile sociale, politice, economice și culturale ce caracterizează mediul în care România construiește, încearcă să dezvolte și să se alinieze la condiționările impuse de un sistem economic capitalist, bazat pe economia concurențială de piață intra sau extracomunitară, influențează direct evoluțiile înregistrate în mediul privat de afaceri dar și la nivelul instituțiilor statului.

Performanța, prezența și vizibilitatea pe piață a unei organizații sunt direct influențate de riscuri și vulnerabilități consistente de securitate care, în contextul globalizării, trebuie atent gestionate, având în vedere prioritar prevenirea materializării acestora, ținând cont că efectele negative generate în consecință pot afecta chiar existența organizației, pot aduce atingere drepturilor și libertăților ori securității fizice a membrilor organizației.

În consecință, atât la nivelul managementului dar și la nivelul echipei de execuție din interiorul organizației trebuie dezvoltate abilități sau elemente de competență necesare identificării și gestionării riscurilor și vulnerabilităților, potrivit intereselor organizației dar exclusiv în condițiile  respectării reglementărilor legale în vigoare.

Parcurgerea programului de pregătire va permite formabililor, manageri și angajați:

  • să cunoască mediul legislativ ce guvernează activitatea economică privată sau cea aflată sub controlul statului și să înțeleagă condiționările și interdependențele cu impact asupra organizației/activității de bază;
  • să ia la cunoștință despre realitățile mediului concurențial din țara noastră în context comunitar și/sau multicultural;
  • să identifice și să conștientizeze riscurile și vulnerabilitățile de securitate ce pot influența funcționarea organizației;
  • să utilizeze elemente de tehnică și repere metodologice subsumate conceptului de intelligence  pentru optimizarea activității organizației (colectare de date, analiza și valorificarea acestora prin decizie strategică sau operațională);
  • să se manifeste proactiv pentru gestionarea riscurilor și vulnerabilităților de securitate, prioritar pe palier de prevenire, potrivit intereselor legale ale organizației;
  • să acționeze în interiorul unei echipe sudate, integrată instituțional și potrivit obiectivelor asumate de organizație.

Solicită mai multe informații aici.